KONTAKT

Štamparija ”IMPRESSION” Valjevo

Adresa: Knez Mihailova 5
14 000 Valjevo
Proizvodnja: Vojvode Mišića 7, Mionica
Tel/Fax: 014 530 230
Matični broj: 17528858
Registarski broj: 10717528858
PIB: 103135114
Šifra delatnosti: 1812
Tekući račun: 170 – 8096 – 73;
125- 1754103 – 40