KONTAKT

Štamparija ”IMPRESSION” Valjevo

Adresa: Knez Mihailova 5
14 000 Valjevo
Proizvodnja: Suvoborska 214
Tel/Fax: 014 3511-567; 3100-350
E-mail: impression.va@gmail.com
Matični broj: 17528858
Registarski broj: 10717528858
PIB: 103135114
Šifra delatnosti: 1812
Tekući račun: 170 – 8096 – 73;
125- 1754103 – 40